› OGŁOSZENIA
› FIRMY
› ARTYKUŁY

Elbląg stolicą regionu silny edukacją, innowacyjnością, bezpieczeństwem

› bieżące ponad rok temu    28.10.2014
Marcin Pszczółkowski
komentarzy 40 ocen 73 / 53%
A A A
 fot. Marcin Pszczółkowski

Platforma Obywatelska w Elblągu zaprezentowała dziś swoje założenia programu wyborczego oraz główne kierunki rozwoju naszego miasta. Według działaczy PO, Elbląg musi stać się stolicą subregionu elbląskiego, zacząć dynamicznie się rozwijać, aktywnie zabiegać o nowe inwestycje i reformować swoją ofertę edukacyjną dla młodych mieszkańców miasta.

Jerzy Wcisła, przewodniczący elbląskiej Platformy Obywatelskiej, przedstawił założenia programu wyborczego partii w naszym mieście.

- Program, do którego chcemy przekonać mieszkańców naszego Miasta i po wyborach RAZEM ze wszystkim go realizować DLA ELBLĄGA, składa się z pięciu filarów – mówi Wcisła. - Każdy z nich dotyczy odrębnej sfery: nowoczesnej i innowacyjnej gospodarki, aktywnej polityki na rynku pracy, dobrej edukacji, rozwoju kultury i sportu, bezpieczeństwa, zdrowia i opieki „od juniora do seniora: oraz wykreowania z Elbląga lidera i stolicy subregionu.

Elbląg stolicą Regionu

Co chce osiągnąć PO w kolejnych latach dla miasta? Zdolność do budowania swojego rozwoju o środki unijne, co warunkuje m.in. zgodność naszych elbląskich celów z celami strategii regionalnej, krajowej a nawet europejskiej. – W naszym przypadku ta zgodność występuje, więc owe symboliczne miliardy dla samorządu do Elbląga przypłyną, jeśli mieszkańcy zaufają PO – mówi J. Wcisła. Efektem realizacji programu PO na być przede wszystkim znaczące podniesienie atrakcyjności bycia elblążaninem, bowiem celem podstawowym programu, jest Miasto, które jak magnes, będzie swoimi walorami przyciągało ludzi aktywnych, realizujących swe zawodowe, artystyczne czy inne ambicje np. w Trójmieście, ale chcących mieszkać w spokojnym, blisko i wygodnie położonym mieście, gwarantującym atrakcyjne warunki mieszkaniowe, lecznicze, edukacyjne, kulturalne, rekreacyjne i handlowe – z dobrymi połączeniami.

Z tymi walorami, Elbląg chce podjąć się roli lidera subregionalnego i Stolicy Regionu. To zadanie dla samorządu, które weźmie odpowiedzialność za pewną sferę rozwoju, ale też będzie tegoż rozwoju głównym beneficjentem.

Elbląg – miasto innowacyjne i nowoczesne

Michał Missan zauważył, że Elbląg musi być nowoczesny i innowacyjny, bo tylko taki może liczyć na środki unijne w nowej perspektywie finansowej. Jednocześnie wszystko to musi odbyć się przy zrównoważonych finansach publicznych.

- Nowoczesny i innowacyjny, tzn. taki, który wprowadza do praktyki w organizacji nowe lub znacząco ulepszone rozwiązania w odniesieniu do produktu, procesu, marketingu lub organizacji. Może to dotyczyć zarówno Urzędu Miasta jako organizacji, jak i elbląskich przedsiębiorców – mówi radny Missan. - Aby osiągnąć powyższy cel, oprócz innowacyjnego podejścia do administrowania miastem, należy wspierać małe i średnie przedsiębiorstwa w ich rozwoju i ekspansji na zewnątrz. Uważamy, że najlepsza droga do tak postawionych celów prowadzi przez nowoczesność i innowacyjność. Aby móc to zrealizować należy zaangażować do tych rozważań środowisko naukowe.

Michał Missan zauważył, że miasto musi wypromować tereny pod inwestycje wzdłuż S7 i S22 oraz rozszerzyć współpracę z Obwodem Kaliningradzkim, bo to przyniesie wymierne efekty. Kiedy powstanie nowa droga S7 należy mieć przygotowaną atrakcyjną ofertę dla ludzi, którzy na co dzień pracują na terenie aglomeracji trójmiejskiej. Chodzi tu przede wszystkim o to by mieszkańcy Elbląga, którzy tam pracują nie wyprowadzali się do Trójmiasta. Nowe miejsca pracy stworzą elbląskie firmy

Radna Małgorzata Adamowicz wskazała, że sektor Małych i Średnich Przedsiębiorstw jest najistotniejszy dla stabilności i tworzenia nowych miejsc pracy. Jego wspieranie należy do najważniejszych zadań władz samorządowych.

Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości w sektorze małych i średnich firm jest jednym z najważniejszych elementów innowacyjnej i szybko rozwijającej się gospodarki.

- Najważniejsze, co władze miasta mogą zrobić dla wsparcia przedsiębiorczości, to stworzyć korzystne warunki rozwoju małych i średnich firm, zlokalizowanych na jego terenie. Tak określone zadanie sprowadza się do konsekwentnego podejścia strategicznego opartego na: wszechstronnej diagnozie sytuacji MŚP w Elblągu, stymulowaniu rozwoju przedsiębiorczości, przystosowaniu placówek oświatowych do aktualnych i prognozowanych potrzeb lokalnego rynku pracy, a przede wszystkim opracowaniu lokalnego programu rozwoju tego sektora – wskazała radna. - Niezbędne jest przy tym włączenie do tych prac szerszej reprezentacji przedstawicieli miejscowej społeczności, głównie przedsiębiorców. Znakomitym rozwiązaniem jest powołanie instytucji samorządu przedsiębiorców, w postaci np. powiatowej lub gminnej izby gospodarczej.

Elbląg – miasto bezpieczne

- Chciałabym z całą stanowczością zaakcentować, że poprawa bezpieczeństwa publicznego w wymiarze lokalnym jest możliwa do przeprowadzenia tylko przy współdziałaniu jak największej ilości osób i instytucji. Policja, Wojsko, Straż Pożarna, Straż Graniczna, Straż Miejska, Ratownictwo Medyczne i Centrum Powiadamiania Ratunkowego to naturalni gwaranci poprawy bezpieczeństwa publicznego oraz partnerzy w doskonaleniu programu Bezpieczny Elbląg. Posiadamy odpowiednie doświadczenie i wiemy jak to zrobić, aby zapewnić należytą rangę zagadnieniom bezpieczeństwa. Gwarantuję, że nie będzie to kolejny zbiór życzeń i planów, będzie to mapa drogowa porządkująca i wyznaczająca kierunki kolejnych kroków – mówiła radna Maria Kosecka.

W ramach programu Bezpieczny Elbląg PO zamierzamy zintensyfikować kampanie informacyjne: „Bezpieczny Senior” i „Stop dopalaczom”.

- Skala patologicznych zjawisk w rodzinach poraża i wywołuje zrozumiałe oburzenie społeczeństwa. Należy więc zaktywizować monitoring środowisk zagrożonych patologią. Mamy doświadczenia we wprowadzaniu programów naprawczych, zajmowaliśmy się między innymi pomocą dla mieszkańców bloku przy ul. Łęczyckiej. Mieszkańcy chcą poprawiać swoje otoczenie, muszą tylko mieć należyte wsparcie ze strony odpowiednich instytucji – dodaje radna Kosecka. - Społeczeństwo w wyniku zmian demograficznych starzeje się i Elbląg musi zapewnić osobom starszym należytą opiekę. Szpital Miejski winien więc posiadać nowoczesny oddział geriatryczny oferujący odpowiednią pomoc mieszkańcom w podeszłym wieku.

Elbląg - miastem dobrej edukacji dzieci i młodzieży

- Poszerzymy ofertę edukacyjną poprzez rozwinięcie bazy edukacyjnej i infrastruktury sportowej: żłobki, kluby dziecięce, przedszkola, stadion lekkoatletyczny – zapowiada Antoni Czyżyk, wiceprzewodniczący Rady Miasta (PO). Czyżyk zauważa, że zmieniające się warunki społeczne i ekonomiczne powodują konieczność usprawnienia procesu i organizacji szkolnictwa.

Udział w programie „Cyfrowa szkoła” - czyli taka szkoła, która lepiej wypełnia swoją misję edukacyjną, wychowawczą i społeczną z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych. Zwrócenie uwagi na wyzwania komplementarności programu z regionalnymi programami operacyjnymi. Niezbędna jest również poprawa warunków technicznych budynków oraz ograniczenie negatywnych zjawisk społecznych na osiedlach z wielkiej płyty dla zwiększenia bezpieczeństwa użytkowania i poprawy atrakcyjności zamieszkiwania.

Adaptacja pomieszczeń na cele kulturalne i sportowe – umożliwienie tworzenia klubów osiedlowych. Pokazanie – poprzez kreatywne podwórka – jak wprowadzenie prostych elementów może stworzyć przyjazną przestrzeń publiczną.

- W celu zapewnienia seniorom wpływu na sprawy dotyczące najstarszego pokolenia powołanie Miejskiej Rady Seniorów, której celem będzie służenie seniorom poprzez reprezentowanie ich interesów wobec władz miasta. Powołanie organu opiniotwórczego, doradczego i inicjatywnego dla władz miasta, do którego zadań należeć będzie ścisła współpraca z władzami miasta przy rozstrzyganiu o istotnych oczekiwaniach i potrzebach ludzi starszych – dodaje Czyżyk.

PO chce wypracować model edukacji zawodowej dla Elbląga i regionu w uzgodnieniu z przedsiębiorcami ich potrzeb pracowniczych. Istnieje potrzeba wspierania tych kierunków kształcenia, na które jest zapotrzebowanie. Dotyczy to zarówno szkolnictwa zawodowego, ale również szkolnictwa wyższego.

- Potrzebna jest inwestycja w kadrę naukową , która będzie prowadzić badania na rzecz przemysłu precyzyjnego czy specjalistycznych usług – mówi Czyżyk. - Będzie to odpowiedź na płynące z rynku pracy sygnały o braku wykształconej kadry inżynierskiej z bogatą wiedzą teoretyczną oraz praktyczną. Platforma chce także przygotować ofertę otoczenia biznesu programem „Elbląg przyjazny kreatorom i innowatorom”. Rozwój instytucji otoczenia biznesu powinien być jednym z elementów polityki regionalnej, która obejmuje różne działania m.in. władz lokalnych w zakresie świadomego oddziaływania na rozwój społeczno-gospodarczy w wymiarze terytorialnym.

– Najważniejsza konkluzja na dzisiaj. Nasz program jest strategią długoletnią, ale dającą korzyści Miastu niemal od zaraz. Co ważne, realizując program Miasta – lidera, stolicy, atrakcyjnego do zamieszkania dla ludzi np. z Trójmiasta, zdecydowanie poprawiamy komfort życia w Elblągu – czyli działamy wprost i od zaraz na rzecz obecnych mieszkańców Elbląga. Chcemy by Elbląg był dobrym domem dla swoich mieszkańców – zakończył Jerzy Wcisła.
 

+ 39 głosów: 73 (53%) 34 -
dodaj zdjęcia Masz swoje autorskie zdjęcia? Dodaj je do naszego tekstu.
Komentarze (40)

Multiplatforma internetowa elblag.net nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Wpisy niezwiązane z tematem, wulgarne, obraźliwe, naruszające prawo będą usuwane (regulamin).

dodaj komentarz› pokaż według najstarszych
~ lork
ponad rok temu ocena: 33%  40
Zgadzam się z Magdalenką. Głosujmy na człowieka. Jak wybierzemy ludzi mądrych i uczciwych, to oni w radzie dogadają się dla dobra wspólnego. Najgorsi się politykierzy, dla których dobrem najwyższym jest własny interes i kariera. A z tym uzależnieniem od partii bym nie przesadzał, większość kampanię robi za swoje pieniądze.
odpowiedz oceń komentarz 1 2
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ Ciechan
ponad rok temu ocena: 13%  39
Nigdy więcej PO w Elblągu !
odpowiedz oceń komentarz 1 7
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ Ostatni_sprawiedliwy
ponad rok temu ocena: 89%  38
Dopóki jesteśmy w woj. szuwarowo-bagiennym Elbląg nie ma szans na bycie stolicą czegokolwiek. Czy Wy na prawdę tego nie pojmujecie czy udajecie, że nie rozumiecie, bo wam się nie chce o tym myśleć?
odpowiedz oceń komentarz 16 2
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ Jolanta Ł
ponad rok temu ocena: 26%  37
mnie przekonują, ponieważ to profesjonaliści, którzy wiedzą co robią, pozostaje życzyć im większości i swobody w realizowaniu zamierzeń. życzę wygranej
odpowiedz oceń komentarz 7 20
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ yataman
ponad rok temu ocena: 33% 36
tak profesjonalisci od rozpierdalactwa. Patrrz: kanał elblaski wraz z pochylniami. Jurek motorowka na tym polegl, elementy pochylni rozkradzione i cala atrakcja regionu od 2 lat nieczynna, do tego spore opoznienia w remontach. to jest ten profesjonalizm? odejdz kobieto bo łzesz jak pies
~ kj
ponad rok temu ocena: 13%  35
Dajcie szansę tym z dalszych miejsc listy. Jedynki już pokazały na co ich stać.
odpowiedz oceń komentarz 2 13
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ Do PO, mieliście na to 7 lat, ale....
ponad rok temu ocena: 71%  34
...wpierw musieliście ustawić "Rodzinę na swoim", czyli znajomych z układu.
odpowiedz oceń komentarz 20 8
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ Mariusz Lewandowski
ponad rok temu ocena: 19%  33
Elbląg zaraz zaraz to taka wioska pod Pasłekiem w którym gościła Pani Ewa Kopacz ? No to ładną nam partię oszystw serwuje Jerzy Wcisła roztaczajć wizje rozwoju a w praktyce i on i jego partia niszczą nasze miasto będąc zaprzeńcami na usłuchach Olsztyńskich polityków PO , Wstyd tak kłamać Panie Wcisła - wiedzę że niczego sie Pan nie nauczył i kłamie jak kłamał. Zaczynam podejrzewać że jest Pan publiczną emanacją seryjnego samobójcy trzebiącego od lat polską scenę polityczną - z tym że tamten popełnia samobójstwo osób niewygodnych a Pan przynajmiej własne,,,,
odpowiedz oceń komentarz 3 13
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ Magdalenka
ponad rok temu ocena: 43%  32
Przypomnę wszystkim, że to są wybory SAMORZĄDOWE. Głosujemy na daną osobę, nie na partię. Część osób jest BEZPARTYJNA tylko startuje z listy wybranej partii. To są ludzie, którzy naprawdę chcą coś zmienić i niekoniecznie chcą się kierować wytartymi sloganami. Może jednak warto przyjrzeć się nazwiskom.
odpowiedz oceń komentarz 6 8
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ franc
ponad rok temu ocena: 56% 31
jeżeli bezpartyjny to ok , ale sympatyk danej partii jeżeli się dostanie z ramienia owej partii to będzie musiał coś dla tej partii zrobić ....... czyli odpłacić za afisze i wkład ...... wnioski nasuwają się same
~ niedługo wybory
ponad rok temu ocena: 48%  30
Głosujmy na przedstawicieli PO ,głosujmy na Wróblewskiego - dosyć rządów PIS ,dosyć kłamstw i manipulacji .Wilk i jego propaganda po 16 listopada pójdzie w zapomnienie
odpowiedz oceń komentarz 16 17
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ Zośka
ponad rok temu ocena: 48%  29
właściwi ludzie (takich znajdziemy na liście kandydujących do rady miasta z ramienia PO) do poszczególnych zadań i sukces murowany. obecna sytuacja do łatwych nie należy jednak wierzę, że są Państwo w stanie poprawić kondycję miasta i komfort życia mieszkańców
odpowiedz oceń komentarz 16 17
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ KURA DOMOWA
ponad rok temu ocena: 53%  28
to pocieszające, że w dyskusję włączają się ludzie wiekowi, taki jak "Jancio", który pamięta jeszcze głosy Bieruta i Stalina. Szkoda tylko, że poza pamięcią o swych bohaterach "Jancio" zatracił kontrolę nad rozumem i rozumieniem tego, co się mówi. Ekipie p. Wcisły (choć on sam nie jest moim idolem), życzę wyborczego sukcesu.
odpowiedz oceń komentarz 18 16
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ grzegorz n
ponad rok temu ocena: 62%  27
pogratulowac dobrego samopoczucia
odpowiedz oceń komentarz 16 10
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ mufinek
ponad rok temu ocena: 67%  26
TO ZOBACZCIE nie pożałujecie http://www.portel.pl/artykul.p... ALE JAJA
odpowiedz oceń komentarz 4 2
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ k3456
ponad rok temu ocena: 59%  25
ciekawe dlaczego nie odwiedziła was p. Kopacz, czyżby się was wstydziła??????
odpowiedz oceń komentarz 17 12
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ Jancio
ponad rok temu ocena: 58%  24
BUUUUUHHAHAHAHAHAHAHAH No większej obłudy nie słyszałem od czasów Bieruta i Stalina.
odpowiedz oceń komentarz 19 14
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ Magdalenka
ponad rok temu ocena: 21% 23
a ja widziałam - za rządów pana Wilka. Pozdrawiam.
oceń komentarz 4 15
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ Mlla
ponad rok temu ocena: 58%  22
http://wiadomosci.onet.pl/tylk... dobrze byłoby zapoznać panią Gelert, której tu nie widać bo wyjechała na Ukrainę, może by tak trochę powściągliwości.
odpowiedz oceń komentarz 7 5
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ KURA DOMOWA
ponad rok temu ocena: 37%  21
Drogi Elblążaninie, jeśli już to "na temat" - wyrażasz się niepoprawnie, więc dajesz prawo myśleć, żeś słabo edukowany i nic tu po tobie. Natomiast co do wypowiedzi p. Wcisły: zgadzam się, że spraw dotyczących bezpieczeństwa elblążan dobrze pilnowała radna Kosecka (dla niezorientowanych - bezpartyjna). Oby tak dalej, choć zazdrośnicy nie mogą jej tego wybaczyć. A przecież działa na rzecz nas wszystkich. Pozdrawiam wszystkich i życzę rozsądnych wyborów 16 listopada.
odpowiedz oceń komentarz 10 17
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ wiza
ponad rok temu ocena: 38%  20
Wreszcie jest Program uwzględniający potrzeby mieszkańców i skierowany jest na realny rozwój naszego miasta. Gwarancją jego zrealizowania są osoby z listy wyborczej Platformy Obywatelskiej.
odpowiedz oceń komentarz 14 23
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ cogito
ponad rok temu ocena: 59%  19
Kolejna dawka sloganów i pustych obietnic!!! ZERO konkretów! Mam nadzieję, że elblążanie TYM RAZEM dadzą szansę ludziom, spoza układu. To sprawdza się w najlepiej prosperujących miastach w Polsce (Wrocław, Poznań, Sopot). CZAS NA ZMIANY!!!
odpowiedz oceń komentarz 26 18
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ Elblążanin
ponad rok temu ocena: 58%  18
hahahahahahaha !!!!!!!!!!!!! tyle w temacie
odpowiedz oceń komentarz 22 16
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ jest dobrze
ponad rok temu ocena: 49%  17
I co turbanku główka ściśnięta z nienawiści - bardzo dobre wystąpienia ,konkrety i co najważniejsze kompetencje kandydatów .Trzymam kciuki i będę głosował na takich ludzi .Nigdy więcej PIS .Skompromitowali nasze miasto na cały kraj
odpowiedz oceń komentarz 17 18
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ Elblążanin
ponad rok temu ocena: 59% 16
Proszę o przykłady. Bo ja pamiętam kompromitację PO.
oceń komentarz 24 17
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ turban
ponad rok temu ocena: 65% 15
o tak kompetencje a to dobre buhahah przypomne ci POmiocie ze sam donek powiedzial ze by ich takze odwolal czym upokorzyl to towarzystwo ze zdjecia i wyraznie podwazyl ich kompetencje. Skoro sam donek by ich odwolal co mialo by sklonic elblazan do glosowania na tych nieudacznikow skoro byly premier sie do nich nieprzyznaje i ich nie poleca? to tak jak z restauracjami w kuchennych rewolucjach w ktorych geslerowa po sprawdzeniu albobo poleca w nich jedzenie albo stanowczo odradza odwiedzin danej restauracji. Donek przyjechal i powiedzial ze takze by ich odwolal, pozniej przyjechal i powiedzial ze gelert to kandydat bez pudla i inna platforma niz ci nieudacznicy z wcisla na czele. Czy POwcy maja elblazan za idiotow? przypominam ze wcisla nazwal zwolennikow referendum szujami
oceń komentarz 17 9
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ turban
ponad rok temu ocena: 45% 14
musze ci jeszcze powiedziec ze jestes ograniczonym imbecylem poniewasz wybierasz tylko miedzy PISem a PO. Jedno i drugie to zaraza dla tego kraju. A jesli chodzi o upokazanie polakow to raczej tutaj przoduje PO z radkiem zdradkiem sikorskim na czele ktory skompromitowal polske w taki sposob ze nikt juz nas powaznie nie traktuje po tym jak radek zdradek zrobil laske obamie putin az wije sie ze smiechu. Radek zdradek, klamca oszust i niekompetentna szuja ktora nas skompromitowala na arenie miedzynarodowej
oceń komentarz 9 11
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ Karramba
ponad rok temu ocena: 58%  13
Poszerzymy ofertę edukacyjną poprzez rozwinięcie bazy edukacyjnej...szkoła, która lepiej wypełnia swoją misję edukacyjną, wychowawczą i społeczną z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych. - i dlatego PO przez 2 lata kupywała komputery dla 6 szkół, aż w końcu PiS kupił.
odpowiedz oceń komentarz 19 14
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ pis księgowy
ponad rok temu ocena: 67% 12
ta? to pokaż fakturę.
~ Rozmaryn
ponad rok temu ocena: 78%  11
W wyborach samorządowych głosuje się na konkretnych ludzi, nie na partie. Zatem przestańcie politykierować, tylko przyjrzyjcie się kandydatom. Kto czego dokonał, o co walczył, co sobą reprezentuje. I kto nie spełnia obowiązków. Znacie sprawę świetlicy przy ul. Łęczyckiej? Jeśli nie, to się z nią zapoznajcie i wyciągnijcie wnioski, kto stara się dobrze pracować, a kto jest bezczelny.
odpowiedz oceń komentarz 18 5
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ lokalny patriota
ponad rok temu ocena: 47%  10
Cieszę się, że są w Elblągu ludzie godni poparcia, oddani społeczeństwu i chcący dla tego miasta coś zrobić. Program bardzo czytelny z jasno określonymi priorytetami, można w prosty sposób dowiedzieć się jakie mają zadania. Podział tych zadań również jest adekwatny do doświadczenia poszczególnych osób. Krótko i na temat.
odpowiedz oceń komentarz 21 24
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ turban
ponad rok temu ocena: 62%  9
Obłudnicy! co powiecie na te niespelnione obietnice donka sprzed siedmiu lat? Gdzie ta druga irlandia? gdzie ta kraia miodem i mlekiem plynaca? Ze tez macie jeszcze czelnosc wystawiac te swoje zaklamane facjaty pelne hipokryzji i cynizmu! nie wstyd wam?przeciez wy juz byliscie ! i nic pozytecznego nie zrobiliscie! a skutkiem waszych fatalnych rzadow bylo referendum w ktorym polegl wasz prezydent!
odpowiedz oceń komentarz 29 18
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ kalm
ponad rok temu ocena: 27% 8
PO co szukać po kraju? A co powiecie na obietnice Wilka?
~ DOŚĆ PARTYJNYCH PARASOLI
ponad rok temu ocena: 50%  7
Ossssssz jakie bzdury i od ilu lat powtarzane. DOŚĆ SZYLDÓW PARTYJNYCH. W Sopocie, w Krakowie i Wrocławiu sami bezpartyjni. Czy u nas nie może być tak samo. Ciągle te same twarze, jenyyyyyyy złość mnie bierze. Gdzie fachowcy? gdzie managerowie po MBA? gdzie ludzie biznesu i inni z doświadczeniem w prowadzeniu WŁASNYCH firm? Apeluje do mieszkańców - Młodzieży zdolna i kreatywna weźcie wreszcie sprawy we własne ręce.
odpowiedz oceń komentarz 15 15
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ Kandydat
ponad rok temu ocena: 22% 6
To pomóżcie nam, na listach jest wiele nowych twarzy, ogarniętych w biznesie. POMÓŻCIE bo nie każdemu się chce, inni zwyczajnie dbają o własny ogródek nie o miejski. Szkoda że nie chcą się poświęcić bo taka krótkowzroczność jest na krótką metę. Jak zatonie Elbląg zatoną i wielcy menadżerowie, chyba że uciekną z miasta. GŁOSUJCIE na nowych młodych z list PO
oceń komentarz 4 14
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ endek
ponad rok temu ocena: 50%  5
Elbląg - stolica subregionu, "które jak magnes, będzie swoimi walorami przyciągało ludzi aktywnych, realizujących swe zawodowe, artystyczne czy inne ambicje np. w Trójmieście". Elbląg sypialnią subregionu.
odpowiedz oceń komentarz 9 9
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ Żegnamy PO
ponad rok temu ocena: 57%  4
Kandydatów z tego ugrupowania pożegnaliśmy rok temu i teraz rówwnież żegnamy. Same ogólniki nic nowego.
odpowiedz oceń komentarz 26 20
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ zansik
ponad rok temu ocena: 18% 3
nie pożegnaliśmy bo byli w Radzie dużym gronem i dobrze bo Pis wywróciłby Elbląg do góry dnem. Zresztą niewiele brakuje i teraz
oceń komentarz 3 14
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ Bob
ponad rok temu ocena: 57%  2
Zupelnie jak unia wolnosci co zniszczyla polske a Tusk pochodzi od niej
odpowiedz oceń komentarz 25 19
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ Bob
ponad rok temu ocena: 57%  1
Widze ze Po cofa sie do lat 90 jak liberalowie wyganiali ludzi na studia a miejsc pracy nie bylo
odpowiedz oceń komentarz 25 19
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.