› OGŁOSZENIA
› FIRMY
› ARTYKUŁY

Marszałek podzielił obowiązki w zarządzie województwa

› bieżące ponad rok temu    22.12.2014
Informacja prasowa
komentarzy 1 ocen 2 / 100%
A A A

Znamy już zakres zadań członków nowo wybranego zarządu województwa. Określa je zarządzenie marszałka w sprawie ustalenia szczegółowego zakresu zadań wicemarszałków i członków zarządu wraz z wykazem departamentów i wojewódzkich jednostek organizacyjnych przez nich nadzorowanych.

Do kompetencji marszałka Gustawa Marka Brzezina zastrzeżone są sprawy z zakresu budżetu, finansów i skarbu, obsługi prawnej, organizacji wewnętrznej urzędu, współpracy międzynarodowej, kontroli i audytu wewnętrznego, polityki regionalnej, kontraktu wojewódzkiego i kontraktu terytorialnego, obsługi radnych, prac sejmiku i zarządu, ochrony informacji niejawnych, obrony i bezpieczeństwa, współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz integracji środowisk kombatanckich i koordynacji ich działań, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, kontaktów z mniejszościami narodowymi, planowania przestrzennego oraz członkostwa województwa w Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej.

Departamenty i biura, które nadzoruje Marszałek Brzezin, to:
- Sekretarz Województwa,
- Skarbnik Województwa,
- Gabinet Marszałka,
- Departament Finansów i Skarbu,
- Departament Prawny,
- Departament Organizacyjny,
- Departament Współpracy Międzynarodowej,
- Departament Kontroli,
- Departament Audytu Wewnętrznego i Certyfikacji,
- Departament Polityki Regionalnej,
- Kancelaria Sejmiku,
- Biuro ds. Ochrony Informacji Niejawnych,
- Biuro ds. Obronnych i Bezpieczeństwa Publicznego,
- Biuro ds. Organizacji Pozarządowych i Kombatantów,
- Administrator Bezpieczeństwa Informacji,
- Administrator Bezpieczeństwa Teleinformatycznego,
- Biuro Regionalne w Ełku,
- Biuro Regionalne Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli.

Do kompetencji wicemarszałka Jacka Protasa zastrzeżone są sprawy z zakresu: turystyki oraz promocji walorów turystycznych, kultury, edukacji, promocji, zamówień publicznych, członkostwa województwa w Warmińsko-Mazurskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.

Jacek Protas będzie nadzorował prace departamentów i biur:
- Departament Turystyki,
- Departament Kultury i Edukacji,
- Departament Koordynacji Promocji,
- Departament Zamówień Publicznych,
- Biuro Regionalne w Elblągu,
- wojewódzkie instytucje kultury,
- wojewódzkie placówki oświaty.

Wicemarszałek Wioletta Śląska-Zyśk jest odpowiedzialna za sprawy z zakresu infrastruktury, geodezji, ochrony zdrowia, polityki społecznej, sportu, dróg wojewódzkich. Przypada jej nadzór nad następującymi departamentami i jednostkami organizacyjnymi:

- Departamentem Infrastruktury i Geodezji,
- Departamentem Zdrowia,
- Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej,
- Departament Sportu,
- Zarząd Dróg Wojewódzkich,
- Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego w Olsztynie i Elblągu,
- Warmińsko-Mazurski Ośrodek Adopcyjny w Olsztynie,
- Podmioty lecznicze, a także nadzór nad prowadzeniem spraw wynikających z udziału województwa w spółkach i stowarzyszeniach:
- Warmia i Mazury Sp. z o.o. w Szymanach,
- Port Lotniczy „MAZURY” Sp. z o.o. w Szczytnie,
- Przewozy Regionalne Sp. z o.o. w Warszawie,
- Stowarzyszenie „Szesnastka” w Olsztynie.

Do kompetencji członka zarządu województwa Anny Wasilewskiej należą sprawy z zakresu funduszy strukturalnych i nadzór nad:

- Departamentem Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego,
- Departamentem Europejskiego Funduszu Społecznego,
- Biurem ds. Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja,
- Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie,
- nadzór nad Projektem „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej” – województwo warmińsko-mazurskie.

Członek zarządu województwa Sylwia Jaskulska będzie się zajmować sprawami z zakresu modernizacji terenów wiejskich, Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Rybackiego, ochroną środowiska, informatyzacją, jakością i znakami regionalnymi, geologią, gospodarką wodną i ochroną przeciwpowodziową oraz doradztwem rolniczym.

Przypada jej nadzór nad następującymi departamentami, komórkami organizacyjnymi urzędu i jednostkami organizacyjnymi:
- Departamentem Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa,
- Departamentem Ochrony Środowiska,
- Departamentem Społeczeństwa Informacyjnego,
- Departamentem Polityki Jakości,
- Biurem Geologa Wojewódzkiego,
- Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie,
- Żuławskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu,
- Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Olsztynie,
- parkami i zespołami parków krajobrazowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
- nadzór nad prowadzeniem spraw wynikających z udziału województwa w spółkach i stowarzyszeniach: Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich w Giżycku, Warmińsko-Mazurskiej Agencji Energetycznej w Olsztynie, Międzynarodowym Stowarzyszeniu Miast Cittaslow, Fundacji Zielone Płuca Polski, a także koordynacja współpracy pomiędzy zarządem województwa a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

+ 2 głosów: 2 (100%) 0 -
dodaj zdjęcia Masz swoje autorskie zdjęcia? Dodaj je do naszego tekstu.
Komentarze (1)

Multiplatforma internetowa elblag.net nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Wpisy niezwiązane z tematem, wulgarne, obraźliwe, naruszające prawo będą usuwane (regulamin).

dodaj komentarz› pokaż według najstarszych
~ rowerzysta
ponad rok temu ocena: 0%  1
Gdzie w tym wszystkim jest p. Wcisła?
odpowiedz oceń komentarz 0 2
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.